Slajd 1

Tagline

Servisiranje članova

Slajd 2

Tagline 2

Organizacija nastupa na sajmovima

Slajd 3

Tagline4

Organizovanje konferencija, seminara i obuka

Slajd 4

Tagline 4

Stručna putovanja

Slajd 5

Tagline 5

Učešće na medjunarodnim projektima

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

TRENING PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 30-31.01. i 06-07.02.2015.godine

ponedeljak, 26 januar 2015 15:20

Agencija za drvo, uz podršku švajcarskog programa za promociju uvoza u Švajcarsku i zemlje EU- SIPPO i Klastera drvopreradjivača, organizuje četvorodnevni trening namenjen savladavanju veština rada na internet alatu za istraživanje tržišta.

Internet je mesto gde se nalaze informacije o tržištima, proizvodima, trendovima, propisima, posebnim zahtevima pojedinih područja I o svemu što je sastavni deo istraživanja tržišta. Vladanje specifičnim alatima , čijom upotrebom dolazimo do potrebnih podataka, doneće nam ogromne uštede vremena i novca. Upotreba ovih alata pomaže u izradi biznis plana, strategije razvoja I pomaže mogućnost povećanja obima izvoza I proizvodnje. Rudnici zlata u vidu dragocenih informacija nalaze se na internetu. Do njih možete dopreti ako znate kako da upotrebite moćne internet alate. Cilj ovog treninga je da obuči izvoznike proizvoda od drveta iz Srbije da pristupe svetskim tržištima. 

Važno je napomenuti da se veštine savladane u toku ovog treninga mogu koristiti i istraživanje gotovo svakog tržišta na svetu koje koristi internet. Trening je namenski prilagodjen za pretragu tržišta u vezi sa proizvodima drvne industrije, ali se može istraživati i vezano za bilo koje odabrane proizvode. Trening se sastoji iz dva dvodnevna edukaciona modula i pratećih savetodavnih aktivnosti koje će pomagati u istraživanju stranih tržišta i u pronalaženju poslovnih partnera u inostranstvu.

Moduli obuka su:

- Modul 1: Izbor najboljeg tržišta - odabir tržište sa najviše potencijala za vaš proizvod (dva dana);

- Modul 2: Istraživanje izabranog tržišta - pronalaženje specifičnih informacije o proizvodu i odabranom tržištu koje su važne za poslovanje kao što su tržišni trendovi, zahtevi tržišta, kontakti, cene i sl. (dva dana).

Na kraju kompletnog treninga svako preduzeće će razviti sopstveni plan aktivnosti istraživanja iz kojih će proisteći strateški plan ulaska na ciljano tržište.

Program treninga:

DAN 1 - Petak, 30. januar (9:00 – 17:00)

9:00 - 9.30 Registracija učesnika

9:30 – 11:00

* Uvod i očekivanja učesnika

* Dogovor o učenju

* Prezetnacija programa i ciljevi treninga

* Uvod u izradu tržišnog profila

11:00 – 11:15 Pauza za kafu

11:15 – 12:45

* Osnovne definicije i principi istraživanja stranih tržišta

* Proces izvoznog istraživanja stranih tržišta i osnovne tehnike istraživanja

* Identifikacija tarifnog broja proizvoda

* Praktična vežba 1

12:45 – 13:45 Pauza za ručak

13:45 – 15:15 Skeniranje tržišta (Trade Map 1)

* Uvod u portal Trade Map

* Osnovni trgovinski indikatori

* Praktična vežba 2

15:15 – 15:45 Pauza za kafu

15:45 – 17:00 Skeniranje tržišta (Trade Map 2)

* Identifikacija konkurancije na ciljanom tržištu

* Detaljno istraživanje uvoza: nacionalne tarifne linije, analiza vremenskih serija,

sezonalnost

* Korišćenje grafikona i mapa

* Praktična vežba 3

DAN 2 - Subota, 31. januar (9:30 – 17:00)

9:30 – 11:00 Skeniranje tržišta (Mac Map 1)

* Vrste tarifa

* Pronalaženje primenjenih tarifa

* Trgovinski režimi i pravila o poreklu robe

* Poređenje tarifa

* Praktična vežba 4

11:00 – 11:15 Pauza za kafu

11:15 – 12:45 Skeniranje tržišta (Mac Map 2)

* Detaljna analiza primenjenih tarifa

* Prezentacija podataka

* Indeks tržišne atraktivnosti

* Praktična vežba 5

12:45 – 13:45 Pauza za ručak

13:45 – 15:15 Zumiranje tržišta 1

* Internet kao izvor podataka i korišćenje pretraživača

* Najznačajniji besplatni izvori podataka za izvoznike (ITC, trgovinski portali, CBI,

Export Help Desk ...)

* Praktična vežba 6

15:15 – 15:45 Pauza za kafu

15:45 – 17:00 Zumiranje tržišta 2

* Dubinsko istraživanje izabranog tržišta (9P)

* P1 - Proizvod i njegovo korišćenje (definicija i pronalaženje informacija)

* P2 - Panorama (osnovne informacije o izabranom tržištu za prozvode od drveta)

* Praktična vežba 7

DAN 3 - Petak, 6. februar (9:30 – 17:00)

9:30 – 11:00 Zumiranje tržišta 3

* Pregled prethodnih tema

* P3 – Potrošači i segmentacija tržišta (pronalaženje informacija o krajnjim potrošačima u ciljanom tržištu)

* P4 – Prepreke (ne-tarfne barijere u EU i Švajcarskoj za proizvode od drveta)

* Praktična vežba 8

11:00 – 11:15 Pauza za kafu

11:15 – 12:45 Zumiranje tržišta 4

* P4 – Prepreke 2 (dobrovoljni zahtevi/standardi za prozvode od drveta)

* StandardsMap

* Praktična vežba 9

12:45 – 13:45 Pauza za ručak

13:45 – 15:15 Zumiranje tržišta 5

* P5 – Plasman (kanali distibucije i logistika)

* P6 – Pakovanje (vrste i zahteve pakovanja)

* Praktična vežba 10

15:15 – 15:45 Pauza za kafu

15:45 – 17:00 Zumiranje tržišta 6

* P7 – Plaćanje (pronalaženje informacija o cenama i načinu plaćanja)

* P8 – Promocija (pronalaženje informacija o specijalizovanim trgovinskim sajmovima i drugim vrstama promocije) 

* Praktična vežba 11

DAN 4 - Subota, 7. februar (9:30 – 17:00)

9:30 – 11:00 Zumiranje tržišta 7

* Pregled prethodnih tema

* P9 – Potencijalni kupci (pronalaženje kontakata)

* Praktična vežba 12

11:00 – 11:15 Pauza za kafu

11:15 – 12:45 Ulazak na tržište

* Osnove kvalitativnog istraživanja tržišta

* Od istraživanja tržišta do tržišne inteligencije

* Praktična vežba 13

12:45 – 13:45 Pauza za ručak

13:45 – 15:15 Razvoj tržišnog profila

* Rad u grupama na tržišnim profilima

15:15 – 15:45 Pauza za kafu

15:45 – 17:00 Razvoj tržinog profila

* Prezentacije

Pročitano 3302 puta